Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w XXI wieku – ilu z nas choruje?

Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w XXI wiekuRozpowszechnienie zaburzeń psychicznych.

Według systematycznego przeglądu danych statystycznych z badań społecznych przeprowadzonych w krajach Unii Europejskiej (UE), Islandii, Norwegii i Szwajcarii: 27% dorosłej populacji (tutaj w wieku 18-65 lat) doświadczyło przynajmniej jednego z zaburzeń psychicznych w ciągu ostatniego roku (uwzględniając problemy wynikające z nadużywania substancji, psychozy, depresje, lęki i zaburzenia odżywiania).

Dane pokazują jak wielka liczba osób cierpi z powodu złego stanu zdrowia psychicznego, z przedstawionych szacunków wynika, że problem dotyczy 83 milionów osób. Ze względu na fakt uwzględnienia jedynie niektórych zaburzeń oraz ograniczenie wieku wykluczające z badania osoby powyżej 65 roku życia (grupa wysokiego ryzyka), nawet ta liczba nie oddaje w pełni skali problemu.

Zaburzenia psychiczne częściej dotykają kobiety niż mężczyzn, z wyłączeniem tych wynikających z nadużywania substancji (mężczyźni: 5,6%, kobiety: 1,3%) i zaburzeń psychotycznych (prawie identyczna liczba). Zbiorcze wskaźniki pokazują różnice między kobietami, a mężczyznami na poziomie 33,2 do 21,7.

Również te dane nie w pełni pokazują złożoność problemów z jakimi borykają się Europejczycy. 32% zdiagnozowanych osób jest dotkniętych dwoma zaburzeniami, 18 % trzema, a 14% cierpi z powodu czterech różnych zaburzeń.

 

Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w XXI wieku

 

 

Lata życia utracone z powodu niepełnosprawności i przedwczesnego zgonu (*wskaźnik DALY[i]- Disability-adjusted life-years)

Zaburzenia neuropsychiatryczne są drugą przyczyną lat życia utraconych z powodu niepełnosprawności w Europie, odpowiadają za 19% wszystkich DALY, gdzie zaburzenia sercowo-naczyniowe stanowią 4%.

Cztery z 15 najczęstszych chorób odpowiedzialnych za liczbę lat życia utraconych z powodu niepełnosprawności to zaburzenia zdrowia psychicznego:

  • Jednobiegunowe zaburzenia depresyjne są trzecią przyczyną utraty lat życia związanej z niepełnosprawnością (5.6% wszystkich DALY);
  • Zaburzenia związane z nadużywaniem alkoholu są szóstą przyczyną utraty lat życia związanej z niepełnosprawnością (3.3% wszystkich DALY);
  • Samookaleczenia są jedenastą przyczyną prowadzącą do utraty lat życia związanej z niepełnosprawnością (2% wszystkich DALY);
  • Choroba Alzheimera i inne formy demencji zajmują 14-te miejsce na liście przyczyn generujących lata życia utracone w związku z niepełnosprawnością (2% wszystkich DALY).
  • Lata przeżyte w niepełnosprawności (wskaźnik YLD – Years lived with disability)

 

Zaburzenia psychiczne są najpowszechniejszą przyczyną przewlekłych chorób dotykających ludność Europy.

Według najnowszych dostępnych danych (2004), zaburzenia neuropsychiatryczne zajmują pierwsze miejsce (39,7%) wśród czynników wpływających na liczbę lat przeżytych
w niepełnosprawności (YLD) w Europie.

  • Jednobiegunowe zaburzenia depresyjne odpowiadają już za 12,4% wszystkich lat przeżytych w niepełnosprawności i są najczęstszą choroba przewlekłą w Europie.
  • Zaburzenia związane z nadużywaniem alkoholu zajmują drugie miejsce i odpowiadają za 6,8% wszystkich YLD w Europie.
  • Choroba Alzheimera i inne formy demencji zajmują miejsce piąte i odpowiadają za 3,9% wszystkich lat przeżytych w niepełnosprawności.
  • Schizofrenia i zaburzenie dwubiegunowe znajdują się na miejscu 12-tym, a każde z nich odpowiada za 2,3% wszystkich YLD.

 

*) 1 DALY = utrata jednego roku zdrowego życia

About the author: zielonydomek

Leave a Reply

Your email address will not be published.