Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w XXI wieku – ilu z nas choruje?

Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych w XXI wiekuRozpowszechnienie zaburzeń psychicznych.

Według systematycznego przeglądu danych statystycznych z badań społecznych przeprowadzonych w krajach Unii Europejskiej (UE), Islandii, Norwegii i Szwajcarii: 27% dorosłej populacji (tutaj w wieku 18-65 lat) doświadczyło przynajmniej jednego z zaburzeń psychicznych w ciągu ostatniego roku (uwzględniając problemy wynikające z nadużywania substancji, psychozy, depresje, lęki i zaburzenia odżywiania).

(więcej…)